Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) a HC International LLP (1103 - 11871 Horseshoe Way Richmond BC V7A 5H5 Canada; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://www.zsibvasar.hu, valamint partneroldalain elérhető online piactér szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) és nyilvános fórumainak (Fórumok) igénybe vevője (Ön, vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a HC International LLP között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A HC International LLP , mint a zsibvasar.hu online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról a Zsibvásár rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az online piactér erre a célra szolgáló felülete vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az alábbi fogalmak a jelen ÁFF-ben a következők szerint értelmezendők:

Zsibvásár: a HC International LLP által a www.zsibvasar.hu domain alatt, magyar nyelven üzemeltetett online kereskedelmi oldal, online piactér, ahol a Felhasználók termékeket adhatnak el, illetve vásárolhatnak; szövegkörnyezettől függően jelentheti az Üzemeltetőt is;

Termék: áru vagy szolgáltatás, jog és/vagy kötelezettség, amely adásvétel tárgya lehet, összhangban a jelen ÁFF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal;

Eladó: az a Felhasználó, aki a Zsibvásáron terméket eladásra kínál, azaz eladás céljából terméket feltölt;

Licitáló: az a Felhasználó, aki licitál-elektronikus úton vételi ajánlatot tesz-egy olyan tranzakciós folyamatban megjelent termékre, amelyet a (Zsibvásáron) piactéren az Eladó aukció keretében kíván értékesíteni;

Vevő: az a Felhasználó, aki terméket vásárol a Zsibvásáron, amely termék az Eladó szándéka szerint aukció keretében, vagy fix áron vásárolható meg;

Tranzakció: az a folyamat, amely a termék feltöltésével kezdődik és a termék megvásárlásával/az aukció lezárultával ér véget;

Aukció: az a tranzakció, amelynek során a Felhasználók licitálás (elektronikus úton való vételi ajánlat megtétele) útján vásárolhatják meg az Eladó által feltöltött terméket. Az aukció nyertese az a Felhasználó, aki annak végéig a legmagasabb vételi ajánlatot (licitet) tette, vagy aki a terméket az Eladó által meghatározott (az aukcióban szereplő) fix áron (villámáron) megvásárolta;

 

1. Taggá válás, regisztrálás

1.1. A Zsibvásár által működtetett piactér és társoldalainak szolgáltatásai mindazok számára elérhetőek, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

1.2. A Felhasználó köteles a pontos adatait megadni a regisztráció során, illetve a későbbiekben módosítani, amennyiben azok valamelyikében változás történik.

1.3. A Felhasználó elfogadja, hogy helytelen vagy hiányos adatokkal történő regisztrációja részleges vagy teljes korlátozásra, felfüggesztésre kerülhet.

1.4. A Zsibvásár ellenőrizheti az adatok valódiságát, valamint egyes esetekben, biztonsági szempontból és azonosítás céljából további adatokat kérhet a Felhasználótól e-mailben, telefonon, faxon vagy postai úton. Az ellenőrzés időtartamára a Felhasználó korlátozásra kerülhet.

1.5. A korlátozott, felfüggesztett regisztrációval rendelkező Felhasználó számára a Zsibvásár szolgáltatásai nem elérhetőek.

1.6. A Zsibvásár saját belátása szerint bármely személy regisztrációját bármikor megtagadhatja, illetve bármely Felhasználó hozzáférését bármikor korlátozhatja az Oldal egyes vagy teljes szolgáltatásaira vonatkozóan.

1.7 A felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsibvásár Adatkezelési Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően tárolt adatok alapján további regisztrációk köthetők az általa használt rendszerhez, a felhasználónevének korlátozása maga után vonhatja további regisztrációinak korlátozását is.

1.8 A Zsibvásáron eladást kizárólag hitelesített felhasználó kezdeményezhet. A felhasználó hitelesített felhasználói státuszt kap, ha 500 Forintot átutal a Zsibvásár által megadott számlaszámra, melyet a későbbiekben szabadon felhasználhat a Zsibvásár által nyújtott szolgáltatásokra.

 

2. Díjak és számlázás, személyes menü megszüntetése

 • Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfeltöltés, vásárlás, termékfigyelő, email ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, ajánlatkérés, levelezés. 

 • Díjköteles szolgáltatások: – Termékkiemelések, melyek díjai itt érhetőek el: 

    - Bankszámla hitelesítés, melynek az 500 Forintos díja jóváírásra kerül a felhasználó      egyenlegén és szabadon felhasználható a díjköteles szolgáltatások bármelyikére.

    • – Eladás, mely után jutalékot kell fizetni, ennek a díjairól itt tájékozódhat:

     http://www.zsibvasar.hu/jutalek

2/1. A Zsibvásár jogosult az aktuálisan közölt díjszabása díjtételeit módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni, erről azonban köteles felhasználóit tájékoztatni, legalább 15 naptári nappal a módosítás hatályba lépését megelőzően.

2/2. A Zsibvásár az igénybe venni kívánt szolgáltatásokról, az összeg beérkezését követően elektronikus számlát állít ki. Az elektronikus számla a saját oldalon „Fiókom” főmenüponton belül a „számlák áttekintése” almenüpontban tekinthető meg és tölthető le. A Zsibvásár papíralapú, nyomtatott számlát nem készít, az elektronikus számla csak elektronikus formában alkalmas adóigazgatási azonosításra, az adóhatóság részére csak elektronikusan mutatható be. Ezért a Felhasználónak, mint adóalanynak a letöltött és digitálisan aláírt számlát az elévülési idő végéig elektronikus formában kell megőrizni. A Felhasználó az elektronikus számla jelen pont szerinti kiállításához visszavonhatatlanul hozzájárul.

2/3. A Felhasználó és a Zsibvásár, mint felek, esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Zsibvásár által működtetett online piactéren a magyar jog irányadó, kivéve, ha a felhasználók egymás közötti tranzakciójuk során más joghatóságot kötnek ki, vagy a tranzakcióra nem a magyar jog irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek

Tranzakció indítása, termék feltöltése, eladás

3/1. A Zsibvásár által működtetett online piactereken tranzakció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a hitelesítést követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

3/2. A terméklapon meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

3/3. A Felhasználó, mint eladó a termék feltöltésével és a tranzakció elindításával kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres vételi ajánlat (aukciónál az aukciózárás) esetén a terméket a terméklapon megjelölt állapotban és kondíciókkal adja át a tranzakció vevőjének (az aukció nyertesének).

3/4. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként az aukciós, vagy fix áras értékesítés során nyertes ajánlatnak számító leütési árat számíthatja fel.

Aukciós értékesítés során az ellenérték lehet:

 • az eladó által megjelölt és elért villámár, 

 • a legmagasabb licit értéke, amely elérte, vagy meghaladta a minimálárat, 

 • minimálár megjelölésének hiányában: a legmagasabb érvényes licit. 

Fix áras értékesítés esetén az ellenérték az eladó által megadott fix ár lehet.

A Zsibvásár által működtetett online piactéren a terméklapon feltüntetett árak bruttó árak.

3/5. A Felhasználónak a Zsibvásár által működtetett online piactéren tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

3/6. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, a Zsibvásár online piacterén regisztrált felhasználónevet felhasználva (önlicit). Önlicit esetén a Zsibvásár jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

3/7. Nem megengedett olyan tranzakció indítása, amelynél a meghirdetett mennyiség nem a valós értékesítésre vonatkozik (pl. a vételár egy adott mennyiségre vonatkozik, de valójában csak nagyobb mennyiségben vásárolható meg) vagy amelyben a vételárat terhelő, egyéb költség kerül feltüntetésre, illetve annak feltüntetés nélküli felszámítása sem engedett (pl. nem valós szállítási költség, csomagolási költség). Az eladó a valós szállítási költségen kívül nem számolhat fel semmilyen egyéb költséget.

3/8. Termékfeltöltéskor csak a meghirdetni kívánt termék legjellemzőbb kategóriájában lehet a tranzakciót elindítani. Azonos kategóriában maximum öt (5) azonos aukciót lehet hirdetni egyébként a fix áras értékesítést kell használni és a mennyiség rovatban lehet a darabszámot feltüntetni.

3/9. A tranzakció meghirdetésekor a termékhez nem kapcsolódó úgynevezett keresőszavak megjelentetése nem megengedett. Az azonos aukciókat, tranzakciókat, keresőszavakat tartalmazó terméklapokat a Zsibvásár eltávolíthatja, a sorozatosan a termék nem megfelelő kategóriájában tranzakciót indító, keresőszavakat megjelentető vagy azonos termékeket többször is meghirdető felhasználó jogosultságait megszüntetheti.

3/10. Jótékonysági árverést kizárólag a Zsibvásár előzetes engedélyével a részletes feltételeket írásban rögzítve lehet indítani. A Zsibvásár fenntartja annak jogát, hogy hozzájárulását indokolás nélkül megtagadja, bármikor visszavonhassa.

3/11. A Zsibvásáron kizárólag konkrét, valós termék vagy szolgáltatás bocsátható árverésre, vagy adható el. Nem hirdethető meg olyan termék, amely arra szolgál, hogy a felhasználó egyéb futó tranzakcióit hirdesse. Szolgáltatás kizárólag részletes leírással bocsátható értékesítésre, amelyben szerepel például az adott szolgáltatás időtartama, vagy az elvégzett szolgáltatás mennyisége.

3/12. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. Amennyiben a mellékelt képet a termék gyártója készítette vagy katalógusból származik és a Felhasználó a képet jogszerűen használja, a leírásban fel kell tüntetni, hogy a kép illusztráció. Szintén nem mellékelhető olyan kép, amelyen más weboldal megnevezése, címe, logója, illetve más felhasználó vízjele található. Az ilyen képeket tartalmazó terméklapokat a Zsibvásár törölheti.

Licitálás és vásárlás

3/13. A Zsibvásáron – a Ptk. 6:64. §-a szerint – az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő a tranzakció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel a Szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg.

3/14. Aukciós értékesítés során adott licit csak mindkét fél (az eladó és a vevő) beleegyezésével és a Zsibvásár által távolítható el, kizárólag aktív, még be nem fejeződött aukció esetén. A licittörlésre a Zsibvásár nem kötelezhető, annak végrehajtása csak lehetőség, a licittörlés kivételes és indokolt esetekben érvényesíthető. Mivel a licittörlés csak lehetőség és csakis mindkét fél egyetértésével történhet meg, ezért a Zsibvásár a licittörléssel kapcsolatosan semminemű utólagos kifogást sem fogad el!

3/15. A tranzakció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket/szolgáltatást a kialakult leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket/szolgáltatást ezen a leütési áron megvenni és átvenni/igénybe venni. Ha a vevő a terméket nem veszi át, a szolgáltatást nem veszi igénybe és ezt az eladó a Zsibvásár ügyfélszolgálatán jelzi, a Zsibvásár jogosult a vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) az eladó sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket/szolgáltatást nem adja át/nem nyújtja a vevő részére, és ezt a vevő a Zsibvásár ügyfélszolgálatán jelzi, a Zsibvásár jogosult az eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót (pl. az adásvételt) a vevő sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett a tranzakció teljesítésére, kivéve, ha a tranzakció jogszabály, vagy a jelen Általános Felhasználási Feltételek bármely pontja miatt tiltott.

Az eladónak és a (legmagasabb licitet adó) vevőnek a vételi ajánlat megtételét követően (aukció esetén a licitálási periódus lejártának napjától számítva) 3 (három) munkanapon belül kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel nem megvalósítható a határidőn belül, úgy a Felhasználó, mint eladó jogosult a terméket újra értékesíteni.

3/16. A Zsibvásár, biztonsági okok miatt korlátozhatja a Felhasználó vásárlási (aukciós) jogosultságait (vásárlási limit). Vásárlási limit fennállásáról és alkalmazásáról a Felhasználó megfelelő tájékoztatást kap akkor, ha adott tranzakcióját vásárlási limit miatt nem teljesítheti. Egyben a Zsibvásár a vásárlási limit feloldásának módjáról is tájékoztatja a Felhasználót.

4. A Zsibvásár, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

4/1. Az online piactér működtetését a Zsibvásár közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. A Zsibvásár semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online piactéren tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online piactéren elérhető Szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

Ezért a Zsibvásár nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. A Zsibvásár nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. A tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén a Zsibvásár kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

4/2. A Zsibvásár nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Zsibvásár mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

4/3. A Felhasználó által az online piactéren közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Zsibvásár jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Zsibvásár jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az online piactéren elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

4/4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A Zsibvásár által működtetett online piactéren jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben az online piactéren a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Zsibvásár által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Zsibvásár érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Zsibvásár jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Zsibvásár nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Zsibvásárnál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

4/5. Amennyiben a Zsibvásár online piacterén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Zsibvásár az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat (a terméklapot) eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Zsibvásár a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

4/6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Zsibvásártól függetlenül, a felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Zsibvásár azonban, együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a felhasználók közötti tranzakciók teljesítésének előmozdítására (pl. fizetés, futárszolgáltatás). A Zsibvásár online piacterén keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Zsibvásár nem felel e partnerek által nyújtott szolgáltatásokért; akkor sem, ha ezen szolgáltatások a Zsibvásár márkanév alatt érhetőek el.

5. Tiltott termékek és szolgáltatások

A Zsibvásár által működtetett online piactereken tilos az alábbi dolgok (áruk, termékek, szolgáltatások) értékesítése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag; 

 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer; 

 • alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital; 

 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék; 

 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is); 

 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék; 

 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést; 

 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére; 

 • emberi szerv, szövet; 

 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugós kés, ólmosbot, gumibot, elektromos sokkoló, vipera, gázspray, stb); 

 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; 

 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre; 

 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica; 

 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot; 

 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg; 

 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver; 

 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám; 

 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz; 

 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak; 

 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü, ideértve a Zsibvásár azonosítókat is; 

 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó; 

 • minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása; 

 • szexuális szolgáltatás. 

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (emailcímet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a Zsibvásárral kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

 

6. Visszajelzések és korlátozások

6/1. A Zsibvásár felhasználói visszajelzést adnak egymásról. A Felhasználó véleményét köteles jól megfontoltan kialakítani, annak tudatában, hogy véleménye minden felhasználó számára elérhetővé válik és a későbbiekben nem változtatható. Amikor mások jó hírét megalapozatlanul sértő, becsmérlő visszajelzést ad, azért a Felhasználó polgári jogi, és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik. A Zsibvásár semminemű felelősséget nem vállal a visszajelzésben mások által a Felhasználóról hagyott vélemények tartalmáért.

6/2. A Zsibvásár fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó által megadott regisztrációs adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). Az ellenőrzés ideje alatt a Zsibvásár jogosult a Felhasználó eladói jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

6/3. A Zsibvásár fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely a Zsibvásár értelmezése szerint ellenkezik az online piactér megfelelő használatával vagy az alábbi kritériumok szerint a Zsibvásár szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül:

– az információ semmilyen kapcsolatban nem áll a Zsibvásárral (csakúgy, mint felhasználói vélemények a felhasználókról vagy visszajelzés, amely kapcsolatba hozható olyan kereskedelmi tranzakciókkal, amely nem a Zsibvásáron keresztül történt);

– az információ, amely linket, elérhetőséget biztosít más oldalakhoz, képekhez, kivéve a termékek leírásakor alkalmazható információkat, ebben az esetben beleértve az Internet linkeket is;

– információ, amely tartalmazza a felhasználók személyi azonosító adatait vagy ezek közzétételére buzdít (emailcímet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt vagy annak nevét). Ennek minősül többek között azon tranzakció (aukció) vagy üzenet is, amelyet a Zsibvásár értelmezésében kizárólag a felsorolt információk megszerzése érdekében indítanak vagy küldenek;

– információ, amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz;

– információ, amely egy felhasználó által kampányszerűen más felhasználók lejáratására irányul;

– információ, amely a Zsibvásárral kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik vagy bármely más cég hasonló paramétereire irányul.

6/4. A Zsibvásár fenntartja jogát arra, hogy a piactér passzív felhasználóinak regisztrációját törölje. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a piactérre való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Zsibvásár a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a piactérre történő belépése a felhasználó passzív állapotát megszünteti.

7. Moderálási alapelvek a Zsibvásár fórumain

7/1. A Zsibvásár fórumai elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a felhasználók megoszthassák egymással a Zsibvásár szolgáltatásaival, az online adásvétellel és a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat. A Zsibvásár fórumain létrehozott topikok és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra. A Felhasználó hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett köteles közzé tenni!

7/2. Mindezek alapján nem megengedett tevékenységnek minősül a Zsibvásár fórumain:

 • Regisztrált felhasználó anonimitását felfedő személyes adatokat (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség (pl. Skype, Messenger, Viber, ICQ, stb), bankszámlaszám, egyéb) közzétevő hozzászólások megjelentetése, 

 • Agresszív, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk, valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadályozza annak megfelelő használatát. Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás. 

 • Mások szidalmazása, más felhasználók vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználó(ka)t sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzá(juk) köthető topic, hozzászólás, amely alpári című vagy tartalmú. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által nyitott topicot, a Zsibvásártól kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a Zsibvásár moderátora és ügyfélszolgálata jogosult dönteni a topic esetleges törléséről, 

 • Nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból azonnal kizárásra kerülnek. 

 • Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése, 

 • Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan topic vagy hozzászólás, amely terméket, szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű topicok, ill. hozzászólások törlésre kerülnek. A „Keresem” fórumtémában a keresett termékre bármely felhasználó ajánlatot tehet, ha rendelkezik a keresett termékkel. Közérdekű weboldalak (pl. postai díjszabások) linkjei közölhetők. 

 • A fórumokban tilos a felhasználó elérhetőségének közlése (név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, VOIP elérhetőség [Skype, MSN, Googletalk, ICQ, stb], bankszámlaszám, egyéb). 

 • Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít. 

7/3. A hozzászólások valóságtartalmáért a Zsibvásár semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban hozzászólása a Zsibvásár – vagy más harmadik személy- jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt a Zsibvásár indokolás nélkül törölheti.

7/4. A Zsibvásár a fórumok moderátorára ruházza annak jogát, hogy azokat a hozzászólásokat, amelyek megsértik a fenti sorokban foglaltakat, vagy a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsa.

7/5. A Zsibvásár továbbá fenntartja annak jogát, hogy topicokat áthelyezzen, szerkesszen, valamint a Felhasználó hozzászólását, értesítés nélkül egy másik topicba helyezze át, amennyiben hozzászólása nem a topic témájához kapcsolódik.

7/6. A jelen ÁFF-ben közzétett alapelvek következetes be nem tartása a Zsibvásár fórumokról való teljes kitiltást vonja maga után.

8. Személyes adatok védelme

8/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért a Zsibvásár a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

8/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a Zsibvásár csak azokat az információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz és hatékony megkereséshez szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a Zsibvásár fejlesztéséről, az online piactéren elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, a Zsibvásárt üzemeltető HC International LLP szolgáltatásairól, tematikus hírleveleiről, és egyéb direkt marketing célú megkereséseiről, valamint a Zsibvásár hivatalos értesítésekről.

8/3. A Zsibvásár hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó tematikus hírlevelenként bármikor leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül. Egyéb direkt marketing célú megkereséssel a Zsibvásár a Felhasználó által a regisztráció során, illetve a felhasználói fiókban megadott lakcímre küldött küldeménnyel, vagy telefonszámára küldött SMS útján, illetve telefonszámán telemarketing célú hívással (munkanapokon 9-18 óra között, munkaszüneti napokon 10-14 óra között) élhet. A Felhasználó bármikor megtilthatja a direkt marketing célú küldemények, hívások, üzenetek fogadását a kapcsolatfelvételi menüponton keresztül. A direkt marketing célú megkeresések harmadik személyek reklámját is tartalmazhatják.

8/4. A Felhasználóról a Zsibvásár által nyilvántartott adatok, a Zsibvásár által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, a Zsibvásár az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait.

8/5. A Zsibvásár a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Zsibvásár köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

9. Reklamáció, kapcsolattartás

9/1. A Zsibvásár Ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Zsibvásár Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó személyes menüjében megadott e-mail címére, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

9/2. A Zsibvásár a fenti ügyfélszolgálati tájékoztatástól elkülönült technikai megoldást (pl. „live chat” funkciót) alkalmazhat a Felhasználó azonnali tájékoztatása, piactéren történő eligazodása érdekében, mely azonban semmi esetben sem tekinthető a Zsibvásár részéről hivatalos fogyasztói tájékoztatásnak. Az így adott tájékoztatásért, mivel az nem tekinthető hivatalos tájékoztatásnak, a Zsibvásár felelősséget nem vállal.

9/3. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Zsibvásár szolgáltatását érintő kérdésekben a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek ) vagy ennek hiányában a Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a http://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül, ahol a kereskedő e-mail címeként az info@zsibvasar.hu szolgál.

A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület elérhetőségei: http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/bekelteto-testulet-fo-oldala-2697; 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13–15., e-mail cím: bekelteto@hbkik.hu, Fax: 06 52 500 720, Telefon: 06 52 500 710.

A felhasználó a Zsibvásár szolgáltatását érintő fogyasztói panasszal a fogyasztóvédelmi hatóság eljárását is (erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535  és http://www.nfh.hu/node/4306), elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan pedig a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu.

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Zsibvásár online piacterén megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Zsibvásár a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum az ÁFF 2016. december 15. napjától hatályos verziója.